Ulos luontoon!

Kesä on parhaimmillaan, ja tämä on juuri se aika, jolloin koiranomistajat ovat etuoikeutettuja kansalaisia, koska koira liikuttaa laiskempaakin… Tutustuinpa minäkin lapinkoirani kanssa upeaan kohteeseen, joka löytyy läheltä: Savonsuo.

Niin, se haiseva lätäkkö Ahlmanintien varressa.

Tiesittekö, että alueen eteläosa kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Kaakkois-Suomen Ely-keskus on esittänyt 2013 koko alueelle luonnonsuojelualuetta. Perusteena ovat tervalepikot.

Savonsuon tervalepikot

”Savonsuon tervalepikot on eräs Suomen hienoimmista tervaleppäluhdista. Suotyyppinä tervaleppäluhta on erittäin harvinainen.

Kasvilajistossa on harvinaisia kasveja, kuten lehtopalsami (Impatiens noli-tangere) ja sisämaassa harvinainen punakoiso (Solanum dulcamara).

Varsinaisen luhta-alueen pohjoispuolella on avointa nevaa ja pajuluhtaa. Valtalajeja ovat vehka (Calla palustris), mesiangervo (Filipendula ulmaria), punakoiso ja lehtopalsami.

Alueen molemilla reunoilla on rautatie ja alueen pohjoispuolella on käytöstä poistettu kaatopaikka. Epäsuotuisasta ympäristöstä huolimatta itse alue on hienoimpia luontokohteita Kaakkois-Suomessa.

Alue on Suomessa erittäin harvinainen tervaleppäluhta, joka on melko laaja ja lähes luonnontilainen. Suomen tervaleppäluhtien säilymisen kannalta Savonsuon tervalepikot on tärkeä kohde.

Alueen kasvilajistoon kuuluvat sisämaassa harvinaiset kasvilajit lehtopalsami ja punakoiso. Alue on luontodirektiivin liitteen II lajin -liito-orava- elinaluetta” (lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Savonsuon_tervalepikot(5605)

*

Elämys on myös kiertää kyseinen tervaleppämetsä vanhaa tie/sähkölinjaa myöten kulkevia polkuja. Metsikön takaa kiertää polku laajalle niittyalueelle, joka kukkii paraikaa.

Artikkelikuva on niityltä –  Jostakin koiranputkien seasta voi löytyä myös koirankorvat.

 

Print Friendly, PDF & Email