Ilmoitukset muinaisjäännöksistä ja rakennusperinnöstä Kymenlaakson museoon nyt sähköisesti

Askarruttaako mieltäsi metsästä löytynyt kivikeko tai maasta esiin kaivamasi outo esine?

Kyseessä saattaa olla muinaisjäännös: hautaröykkiö, rajamerkki, kivikauden ihmisen hukkaama kivitaltta tai vaikkapa 1700-luvulla maaperään joutuneen fajanssikupin katkelma. Entä onko ympäristössäsi hyvin säilyneitä vanhoja rakennuksia tai pihapiirejä, joista haluaisit museon tietävän?

Havainnoista voi ilmoittaa Kymenlaakson museoon nyt sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyvät museon Internet-sivuilta. Museon tutkijat tallentavat tiedot ja ottavat tarvittaessa yhteyttä ilmoittajaan.

Kiinteät muinaisjäännökset sekä maasta ja vedestä paljastuneet yli sata vuotta vanhemmat esineet ovat muinaismuistolain rauhoittamia. Jos epäilet löytäneesi aiemmin tuntemattoman muinaisjäännöksen tai muinaisesineen, voit ilmoittaa niistä museolle vaivattomasti uudella sähköisellä lomakkeella. 

Rakennusperintöön liittyvällä lomakkeella voit kertoa meille rakennusten lisäksi esimerkiksi paikoista, joihin liittyy perimätietoa historiallisista tapahtumista. Sivustolla on myös inventointilomake, jolla voit antaa tarkempia tietoja rakennuksen historiasta ja ulkoasusta museon tietoon ja täydentää tietämystämme Kymenlaakson alueen rakennuskulttuurista.

Kymenlaakson museon asiantuntijat ovat pitäneet maakunnassa paikallisen kulttuuriympäristön erityispiirteisiin keskittyvää Röykkiöitä ja räystäslautoja -luentosarjaa. Näiden tilaisuuksien ja ilmoituslomakkeiden idea syntyi tarpeesta tiivistää yhteistyötä niin alueen museoiden kuin kuntalaistenkin kanssa. Samalla tavoitteena on myös saada suurelta yleisöltä arvokasta, muistitietoon pohjautuvaa paikallistuntemusta museoiden tietoon.  Tähän mennessä kulttuuriympäristöluentoja on pidetty Pyhtäällä, Miehikkälässä, Haminassa, Virolahdella ja Kouvolassa.  Röykkiöitä ja räystäslautoja -tilaisuudet jatkuvat syksyllä Kotkassa.

Ilmoitus muinaisjäännöksestä .

rakennetun kulttuuriympäristön kohteelle ja rakennusperinnön inventoinnille.

Lisätiedot: 
Arkeologi Marita Kykyri, Kymenlaakson museo, 040 716 2322, marita.kykyri@kotka.fi
Rakennustutkija Kirsi Toivonen, Kymenlaakson museo, 040 643 1100, kirsi.toivonen@kotka.fi

Print Friendly, PDF & Email