Lausunnot

3 artikkelia

Kuusankoski-Seura ottaa tarvittaessa kantaa alueen kaavoitukseen ja antaa lausuntoja viranomaisille.