Lausunnot

Kuusankoski-Seura ottaa tarvittaessa kantaa alueen kaavoitukseen ja antaa lausuntoja viranomaisille.

Ajankohtainen aihe on Kuusankosken asemakaavamuutos Pallokentän alueesta. Kaavalausunnossa seura esittää, että kaavamuutosalueella olevaa rantapuistoa kehitettäisiin ja puukerrostalorakentaminen toteutettaisiin mieluummin ns. Aronpellolla, jossa on asemakaavan mukaista rakennusoikeutta lähes 15 000 kerrosneliömetriä. Edustava ja monikäyttöinen rantapuisto Kymijoen rannassa olisi Kouvolalle ja Kuusankosken kaupunginosalle merkityksellisempi kuin muutama kerrostalo.

Tutustu Seuran antamiin lausuntoihin sivulta Ajankohtaista >> Tiedotteet >> Tiedotearkisto