Esitys Kuusankoski Oy:n pahvikuivaamon suojelemiseksi

Taustaa: Kuusankoski-Seura teki vuonna 2019 Suojeluesityksen Kuusaan saaren Pahvikuivaamosta. Sittemmin, kevään 2022 katselmuksen yhteydessä Kymenlaakson museo vahvisti, että kysessä on Kymenlaakson vanhin punatiilinen teollisuusrakennus.

  • Tässä liitteessä Kymenlaakson ELY-keskuksen suojelupäätös (Word-tiedosto)

Suojelupäätös on tällä hetkellä Ympäristöministeriössä vahvistettavana.


 

Suojeluesitys Kuusankoski Oy:n vuonna 1886 rakentamasta Pahvikuivaamosta, Patosillantie 5, 45700 Kouvola

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
esittelijä, arkkitehti Tuija Mustonen

kohde:
Kuusankoski Oy:n pahvikuivaamo
Patosillantie 5
45700 Kouvola
sijainti kartalla: http://www.kuusankoskiseura.fi/wp-content/uploads/pahvikuivaamo-satelliittikuva.jpg

 

Kuusankoski-Seura ry:n johtokunnan päätös asiasta:

Kuusankoski-Seura ry päätti johtokunnan kokouksessaan 9.4.2019 esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kemira Chemicals Oy:n omistuksessa olevan vanhan pahvikuivaamon suojelemista.

 

Päätöksen perusteet:

Kuusankoski -Seura ry:n käsityksen mukaan rakennuksella on merkittävää teollisuushistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Vanhan Kymin tehtaan alueella Kuusaansaaressa sijaitseva rakennus on valtakunnallisesti merkittävä varhaisen puunjalostusteollisuuden esimerkki ja se kuuluu oleellisesti Kuusankosken teollisuusmaisemaan. Pahvikuivaamon on rakennuttanut Kuusankoski Osakeyhtiö vuonna 1886 ja sen on suunnitellut arkkitehti Herman Lindell. Rakennus on tiedettävästi ensimmäinen arkkitehdin suunnittelema teollisuusrakennus Kuusankoskella ja todennäköisesti vanhin tiilinen teollisuusrakennus Kymenlaaksossa. 1870-luvulla perustettu paperitehdaskokonaisuus on merkittävä koko tuotantoalan läpimurrossa Suomessa ja siksi alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö nimeltä Kuusankosken – Kymintehtaan teollisuusympäristö. (liite 1: Kymenlaakson museon lausunto 10.12.2018) Rakennukseen on tehty tehtaan toiminnan tarpeisiin joitakin muutoksia, mutta se on säilyttänyt niistä huolimatta alkuperäisen hahmonsa hyvin. Muun muuassa Kymenlaakson rakennuskantaa tutkinut arkkitehti ja tietokirjailija Rurik Wasastjerna on todennut rakennuksesta, että olisi ”pieni katastrofi, jos se puretaan.” (Yle 31.1.2019, https://yle.fi/uutiset/3-10623663) Pahvikuivaamoa on esitelty tarkemmin Rurik Wasastjernan vuonna 2005 ilmestyneessä teoksessa Kolme tehdasta yksi kunta, Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintö 1850-1919, s. 84-87

Perustelemme suojeluehdotusta myös sillä, että ns. Kymintehtaan alue, joka käsittää   Kuusaan saaren ja Kymintehtaan rantapenkan teollisuuskiinteistöt, muodostavat yhtenäisen punatiilisen rakennuskokonaisuuden, jota on kehitetty viime vuosikymmenien ajan pienteollisuuden, taiteen ja kulttuurin keskittymäksi. Olisi suuri vahinko, jos alueen ja todennäköisesti koko Kymenlaakson vanhin punatiilinen teollisuusrakennus puretaan. Pahvikuivaamon erityisen kaunis julkisivu näkyy myös oivallisesti Koskenrannan historialliselle asuinalueelle, joka toimii kaupunkilaisten vilkkaana ulkoilualueena.

Kymintehtaan punatiilirakennukset ovat kuusankoskelaista historiaa ja tärkeä osa kaupunginosan ihmisten itseymmärrystä. Seura haluaa olla aktiivisesti mukana alueen suojelussa ja sen kehittämisessä koko kaupunkia yhä paremmin palvelevaksi olohuoneeksi.

Päätöksemme tueksi esitämme myös Kymenlaakson museon Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnalle 10.12. esittämän lausunnon (liite 1).

 

Kouvolassa 9.4.2019

 

___________________                                                                     _____________________

Urpo Huuskonen                                                                               Timo Nyberg

puheenjohtaja                                                                                                                varapuheenjohtaja

 

LIITTEET

  1. Kymenlaakson museon lausunto 10.12.2018 Kouvolan rakennuslautakunnalle
  2. Fil.tri Seija Niemen lausunto 9.4.2019
  3. Yhdistysnetin rekisteriote: Kuusankoski-Seura ry:n nimenkirjoitusoikeudet
  4. Kuusankoski-Seura ry:n säännöt

 

 

Print Friendly, PDF & Email