Maunukselan kylä v. 1747

Augustin Ehrensvärdin piirros 15.8.1747