Taas löytyi Niivermäen polun varrelta jotain mielenkiintoista.

Metsäkotiseutukävelyllä Niivermäellä

Kuusankoski-Seura järjesti tiistaina 12.6. hieman erilaisen kotiseutukävelyn. Jukka Airolan opastamana käveltiin Niivermäen juuren ja rinteiden polkuja tutustumalla alueen runsaslukuiseen kasvikuntaan ja tunnistamalla lintujen lauluja. Mukana oli viitisenkymmentä tarpojaa, joita hyttysarmeija koetti häätää alueeltaan pois.

Tauno Anttilan kuoltua kaupunki osti Niivermäen alueen ja sen ehdotuksesta Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki 4.7.2014 päätöksen 30 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Niivermäelle tehtiin 2,1 km:n pituinen luontopolku ja sen varrelle opastetauluja sekä luontotorni. Moni-ilmeinen luonnonsuojelualue kuuluu valtakunnalliseen ja vapaaehtoiseen metsien toimintaohjelmaan (METSO), jonka tarkoituksena on suojella luonnonarvoiltaan monipuolisia metsiä ja arvokkaita eri lajien elinympäristöjä.

Niivermäen luontotorni.

Niivermäen alue kuuluu pohjoisen havumetsävyöhykkeen eteläosaan. Kuten meistä moni ensi kertaa alueella kulkenut sai todeta, niin täältä löytyy puustoista suota, metsäisiä kallioita, jyrkänteitä, isoja siirtolohkareita, Kymenlaakson maakuntakiveä eli rapakiveä, puro, noro eli kausipuro, vanhaa lehtimetsää, lahopuita, saniaisia, pitkospuita, portaat, …

Luonnonsuojelualueella on tehty hakkuita viimeksi 1950-luvulla. Jukka Airola esitteli kävelijöille monia ennestään vieraita kasveja, mm. rätvänän, simakkeen, orvontädykkeen, tesman, … –muistiin tuli kirjattua ainakin 50 kasvin nimeä eikä siinä ollut vielä kaikki. Kuuntelimme mm. mustapääkertun, sirittäjän ja peipon laulua sekä hyvällä tuurilla metsässä voisi joskus nähdä liito-oravankin.

Mistä tulee sana niiver? Suomen kielen etymologisen sanakirjan mukaan nivara, niverä, nivari ja niveri ovat kaikki niva-sanan johdannaisia ja tarkoittavat ”kierosyistä puuta, visaa, pahkaa”. Niivermäen niiverin otaksutaan muokkautuneen tämän sanaryhmän niveri-muodosta.

Niivermäen luonnonsuojelualueelle pääsee Kauppakeskus Veturin suunnasta Kytöahontien varrelta, josta löytyy pysäköintialue. Me lähdimme matkaan huoltoasema SEO:n kohdalla, Kuusaantien toisella puolella olevan speedway-radan parkkialueelta.

Teksti ja kuvat: Ulla Nikula

 

Metsä huokuukin taianomaista, vanhan metsän tunnelmaa jonka siimeksessä pääset irti arjesta.

Print Friendly, PDF & Email